سوال های شما

در این بخش سوالات دوستانتان را مشاهده میکنید

تمام سوالات

پروژه های دیگران


وضعیت نام پروژه مقطع مهلت سقف هزینه پیشنهاد

انجام شده

حل تشریحی 18 سوال فیزیک دهم
متوسطه دوم، پایه دهم
فردا
15000 تومان
3 پیشنهاد

در انتظار پاسخ

حل تشریحی زیست
متوسطه دوم، پایه دهم
امروز
50000 تومان
0 پیشنهاد

انجام شده

فیزیک نهم
دکتری
3 روز قبل
50000 تومان
3 پیشنهاد

انجام شده

ریاضی فوری سریع
تعیین نشده
دیروز
25000 تومان
2 پیشنهاد

انجام شده

حل سوال فوووری
متوسطه دوم، پایه دوازدهم
دیروز
10000 تومان
1 پیشنهاد

سوال حل شده

رسم عددی کسری در نمودار
متوسطه دوم، پایه دوازدهم
دیروز
10000 تومان
1 پیشنهاد

سوال حل شده

ریاضی یک
کارشناسی
دیروز
30000 تومان
3 پیشنهاد

انجام شده

حل تشریحی 15 سوال شیمی دوازدهم
متوسطه دوم، پایه دوازدهم
دیروز
15000 تومان
1 پیشنهاد

انجام شده

حل تشریحی 2 سوال شیمی دوازدهم
متوسطه دوم، پایه دوازدهم
دیروز
3000 تومان
1 پیشنهاد

در انتظار پاسخ

حل تمارین مبانی نقشه برداری
کارشناسی
امروز
25000 تومان
0 پیشنهاد

انجام شده

شیمی فوری
متوسطه دوم، پایه دوازدهم
2 روز قبل
30000 تومان
1 پیشنهاد

انجام شده

مقاله درس اقتصاد و طرح مهندسی شیمی
کارشناسی
3 روز قبل
1000 تومان
1 پیشنهاد

در انتظار پاسخ

تایپ عربی
تعیین نشده
یک ماه دیگه
20000 تومان
1 پیشنهاد

نامشخص

حل 5 سوالات ریاضی(فوری)
متوسطه دوم، پایه دوازدهم
2 روز قبل
10000 تومان
1 پیشنهاد

انجام شده

ریاضی عمومی ۱
کارشناسی
2 روز قبل
15000 تومان
2 پیشنهاد

انجام شده

ریاضی فوری
تعیین نشده
3 روز قبل
30000 تومان
1 پیشنهاد

انجام شده

حل سوالات زیست(فوری)
متوسطه دوم، پایه یازدهم
3 روز قبل
15000 تومان
1 پیشنهاد

در انتظار پاسخ

زبان انگلیسی
متوسطه دوم، پایه یازدهم
3 روز قبل
10000 تومان
3 پیشنهاد

انجام شده

ریاضی فوری
متوسطه دوم، پایه دوازدهم
4 روز قبل
20000 تومان
1 پیشنهاد

انجام شده

شیمی
متوسطه دوم، پایه دوازدهم
6 روز قبل
7000 تومان
1 پیشنهاد

در انتظار پاسخ

عربی
متوسطه دوم، پایه دهم
3 روز قبل
15000 تومان
1 پیشنهاد

انجام شده

فصل۱ ، الگوی حسابی و هندسی
متوسطه دوم، پایه دهم
21 روز قبل
8000 تومان
1 پیشنهاد

انجام شده

زبان
متوسطه دوم، پایه دهم
7 روز قبل
20000 تومان
1 پیشنهاد

انجام شده

ریاضی یک
کارشناسی
7 روز قبل
50000 تومان
1 پیشنهاد

انجام شده

ریاضی
متوسطه دوم، پایه دهم
5 روز قبل
20000 تومان
1 پیشنهاد

0